Szamanizm jako doświadczenie wewnętrzne jest ponadczasowy;

jest tak stary , jak moment , gdy człowiek pierwszy raz spostrzegł ,

że po nocy następuje dzień , a po dniu noc .

Szaman jest tym , który wędruje z żywiołami , rozmawia z wiatrem ,

który podróżuje przez przestrzeń , który śpiewa do muzyki ,

gdy muzyka tańczy do jego piosenki ,

Szaman jest synem ognia , jest jak rzeka - nigdy taki sam ,

jednak zawsze jest jednym ,

Szaman jest synem Pachamamy* .

-Mallku - James Arevallo Merejildo

*Pachamama - matka ziemia