Enteogeny

Ten dział szamanizmu poświęcony jest artykułom i fragmentom tłumaczeń książek na temat rytualnego użycia roślin psychoaktywnych, wiedzy na temat tych roślin, i zjawiskom kulturowym związanych z ich przyjmowaniem. Enteogen to termin, jakim coraz powszechniej nazywa się roślinę lub mieszanki roślinne o właściwościach wizyjnych (Ayahuaska, Peyotl, wszelkie odmiany grzybów halucynogennych itp.) Dział ten został wydzielony od neoszamanizmu, nie ponieważ jest od niego oddzielny, ale raczej, aby podkreślić jego wagę  i wartość, jako ścieżki rozwoju oraz zaznaczyć autonomiczność prezentowanych tu praktyk, względem technik posługujących się odmiennymi katalizatorami niż roślinne. Ponadto kolejnym powodem, jaki przyświecał wyodrębnieniu zawartych tu informacji, to „niepopularność” psychodelicznego szamanizmu w Polsce, zarówno w publikacjach, jak i praktycznych opisach. Zatem naszym celem jest skromna próba uzupełnienia niektórych braków, jakie odczuwam w związku z tą tematyką w polskich kręgach indywidualnego rozwoju świadomości.

Divis

 

 

POWRÓT